บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน

PHP Programmer (Web Programmer)
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
• เพศ ชาย – หญิง อายุ 21-32 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
• มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL
• มีความขยัน อดทน ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
• สามารถไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

 

Report Programmer (Web Programmer)
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
• เพศ ชาย – หญิง อายุ 21-32 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript เป็นอย่างดี
• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL
• มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Crystal Report ได้ (บริษัทมีจัดสอนให้)
• มีความขยัน อดทน ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
• สามารถไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

 

Interface Design (Web & Art Work)
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
• เพศ ชาย – หญิง อายุ 21 - 32 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
• มีความรู้และความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Photoshop, Flash, Dream weaver, Firework ฯลฯ
  และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์เป็นอย่างดี
• มีความรู้ HTML และส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการเขียนเว็บ
• มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเป็นอย่างดี
• มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
• สามารถไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

 

System Support (Tester & Trainer)
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
• เพศ ชาย – หญิง อายุ 21- 28 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.) หรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
• มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows, Microsoft Office
• พิมพ์ดีดสัมผัสได้, มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer, Web Design จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่ง Support หรือ Trainer มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
• มีความขยัน อดทน ในการทำงาน

 

สวัสดิการ : ประกันสังคม

** อัตราเงินเดือนทุกตำแหน่ง พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

		    

หากท่านมีความสนใจตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่ง

ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, transcript, ประวัติการทำงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร, เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ applyjob@emrsoft.co.th หรือ บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด
เลขที่ 112/138 หมู่ 4 ซ.เรวดี 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 09-6727-0522, E-mail : applyjob@emrsoft.co.th

 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007